Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

atropina
08:48
9042 623c 400
Reposted fromSanthe Santhe viascorpix scorpix
atropina
08:48
2548 fdd4 400
Reposted fromjestemtaboretem jestemtaboretem viascorpix scorpix
08:48
2619 7c64 400
Reposted fromSkydelan Skydelan viascorpix scorpix

July 20 2017

atropina
09:50
09:50
9202 8d39 400
Reposted fromecto ecto viaperseweracje perseweracje
atropina
09:50
0357 3495 400
Reposted fromnosiemka nosiemka viaprzeblyski przeblyski
atropina
09:50
2651 d495 400
"Blue valentine"
Reposted fromwwannie wwannie viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
atropina
09:48
atropina
09:48
rodzice wraz z przyjaciółmi wylecieli na wakacje do Bułgarii. duża ekipa lubiąca dobrą zabawę i oczywiście alkohol. po jednej nocy srogo zakropionej drinkami ze zdradzieckiego all inclusive tata, delikatnie mówiąc, popłynął z tematem. debatując do 5 nad ranem o polityce i innych równie życiowych tematach zapomniał, że w pokoju leży mama, usilnie próbując zasnąć, co niestety nie wychodziło jej za dobrze, bo ta otóż debata, taty i przyjaciela, odbywała się na balkonie.  następnego dnia nieprzytomna nie odzywała się do niego cały dzień. traktowała jak powietrze, unikała, ignorowała przez co biedny nie wiedział jak załagodzić konflikt. i wiecie co mój mało romantyczny tatuś wymyślił? zerwał bukiet kwiatków, które wisiały na hotelowych balustradach i przyniósł je ze wzrokiem skruszonego chłopca jęcząc żałośnie 'przepraszam żabuś, wiesz że Cię kocham'... mówcie co chcecie, ale mój tata to bohater i w przyszłości chcę męża dokładnie takiego jak on!
— my dad, my hero
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi
atropina
09:41
9573 ddb7
problems of first world
Reposted frombecurious becurious vianiemaproblemu niemaproblemu
09:39
7565 6bbe 400
Reposted fromfinnglas finnglas viaprzeblyski przeblyski
atropina
09:39
atropina
09:39
7840 fe5d 400
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaprzeblyski przeblyski
atropina
09:39
3593 a676 400
Reposted fromoutline outline vianiemaproblemu niemaproblemu
atropina
09:37
3043 225f 400
Reposted fromyourholypope yourholypope viascorpix scorpix
atropina
09:37
5346 bf37 400
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
atropina
09:37
9002 e788 400
Reposted fromchudazupa chudazupa viascorpix scorpix
atropina
09:37
3665 ce8d 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
atropina
09:36
1385 e499 400
Reposted fromsosna sosna viascorpix scorpix
atropina
09:36
8856 aca3
ontgroening RUG ?
Reposted fromsosna sosna viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl