Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

13:40
2741 a37e 400

pasteleclairs:

ig: sigh.eclairs

thanks for all the love 💕
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
13:40
2729 586a 400
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
13:40
1375 dcbf 400

nitrqin:

IG - @matthew.shaww

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaszydera szydera
atropina
13:39
5896 c777 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
atropina
13:39
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
atropina
13:39
atropina
13:38
3924 750b 400
Nata Metlukh
Reposted fromcorvax corvax viascorpix scorpix
13:38
9288 ba81 400
Reposted frombwana bwana viascorpix scorpix
atropina
13:38
4383 ce2a 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
13:37
1391 1464 400

itshardtobeyoung:

Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.

atropina
13:36
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viaprzeblyski przeblyski
atropina
13:36
2850 40a7 400
Reposted fromsohryu sohryu viaprzeblyski przeblyski
atropina
13:35
8155 ea1b 400
13:35
atropina
13:35
9361 14e1 400
Reposted fromoll oll viawrazliwa wrazliwa

March 13 2017

atropina
20:51
- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
atropina
20:51
Cisza. Brak odpowiedzi. Kłopot polegał na tym, że cisza to też odpowiedź.
— Stephen King
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
atropina
20:51
1506 881d 400
Reposted fromsilentshout silentshout viaszydera szydera
atropina
20:51

June 26 2015

atropina
12:10
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl