Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

atropina
12:15
8802 754b
Reposted fromtichga tichga viascorpix scorpix
atropina
12:14
5962 9c8a 400
Reposted fromsmoke11 smoke11 viascorpix scorpix
atropina
12:11
2937 eda6 400
atropina
12:11

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viascorpix scorpix
atropina
12:11
atropina
12:10
9274 9117 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
12:10
2103 b7e6 400

National Geographic photographers

Reposted fromszszsz szszsz viasweetchocolate sweetchocolate
atropina
12:09
0589 39bb 400
Reposted fromoutline outline viascorpix scorpix
atropina
12:08
4451 6956 400
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viascorpix scorpix
atropina
12:08
1553 c759 400
Reposted fromerq erq viascorpix scorpix
12:05
8320 e510 400
Reposted frombuddhablink buddhablink viascorpix scorpix
atropina
12:04
8772 b349 400
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viascorpix scorpix
atropina
12:03
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viascorpix scorpix
atropina
12:03
5237 452c 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaprzeblyski przeblyski
atropina
12:03
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viaprzeblyski przeblyski
atropina
12:02
atropina
12:01
2883 25aa
Reposted fromdarthsadic darthsadic viascorpix scorpix
atropina
11:58
2041 0e1f 400
Reposted fromdreamadream dreamadream viascorpix scorpix
atropina
11:58
9723 4578 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viascorpix scorpix
atropina
11:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl