Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

atropina
12:09
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
atropina
12:09
atropina
12:09
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
atropina
12:07
Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...
— A. A. Milne - Kubuś Puchatek

May 04 2015

15:57
5746 2800 400
Reposted fromikillorigami ikillorigami vialentilka lentilka
atropina
15:56
6145 9ae4 400
Reposted fromniewychowana niewychowana vialentilka lentilka
atropina
15:56
7605 828a 400
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialentilka lentilka
atropina
15:54
3642 6e5e 400
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul vialentilka lentilka
atropina
15:50
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaduuuli duuuli
atropina
15:50
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaduuuli duuuli
atropina
15:50
0929 cecc 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaduuuli duuuli
15:49
5057 de80 400
atropina
15:49
6540 e613 400
Reposted fromcichystuKot cichystuKot vialentilka lentilka
atropina
15:48
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viakasmii kasmii
15:48
8558 02c5 400

fuzzykitty01:

I feel u paul

atropina
15:48
4974 96a8
Reposted fromfrotka frotka viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
atropina
15:48
A co byś zrobił, gdybyś mógł cofnąć czas? Zrobiłbyś to dobrze, czy spieprzył jeszcze raz?
— ?
Reposted fromSalute Salute viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
atropina
15:48
9479 919c 400
atropina
15:47
atropina
15:47
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— Jacek Walkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl