Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

atropina
23:56
1326 d1ef 400
Reposted frommakle makle viascorpix scorpix
atropina
23:56
Chyba chciałem zbyt na stałe Cię
— Power Of Trinity "Prywatny raj"
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
atropina
23:56

Jedna chwila może zmienić całe życie. Najgorsze jest to, że człowiek nigdy się jej nie spodziewa. Budzi się jak zwykle rano i nie wie, że to właśnie dziś. Dziś wszystko zacznie biec w innym kierunku, niezależnie od woli zainteresowanego.

— Alicja Sinicka
Reposted frommercurygirl mercurygirl viascorpix scorpix
atropina
23:56

Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viascorpix scorpix
atropina
23:55
1238 0059
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
atropina
23:54
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
23:54
9579 3729 400
Reposted fromfakinszit fakinszit viazapiski zapiski
atropina
23:53

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakasmii kasmii
atropina
23:53
2329 30b0 400
atropina
23:52
atropina
23:52
9428 4022 400
atropina
23:52
0249 a16c 400
Reposted fromoll oll viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
atropina
23:51
atropina
23:51
2051 3e31 400
atropina
23:50
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
atropina
23:50
6795 5322 400
just let me know
Reposted fromjoannna joannna viasweetchocolate sweetchocolate
atropina
23:50
atropina
23:50
Reposted fromoll oll viaprzeblyski przeblyski
23:49
9656 bf5b 400
Reposted frombrumous brumous viaprzeblyski przeblyski
23:49
0648 6122 400
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl