Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

atropina
00:03
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska w magazynie "Uroda Życia"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiamanartist iamanartist
atropina
00:02
4813 9b93 400
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaiamanartist iamanartist
atropina
00:02
4115 b7d9 400
Reposted frompiehus piehus vianefretete23 nefretete23
atropina
00:01
6913 0ce2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaprzeblyski przeblyski
atropina
00:01

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaprzeblyski przeblyski
atropina
00:01
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaprzeblyski przeblyski
atropina
00:00
Reposted frompeper peper viaiamanartist iamanartist
atropina
00:00
7413 ad00 400
Reposted fromgrobson grobson viaprzeblyski przeblyski
atropina
00:00
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaprzeblyski przeblyski
atropina
00:00
9829 da54 400
atropina
00:00
1955 a326 400
Reposted fromshithappenss shithappenss viaprzeblyski przeblyski

May 13 2019

atropina
23:59

„Spotkanie dwóch osób jest jak spotkanie się dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, to obie się zmieniają.”

— Carl Jung
Reposted frommercurygirl mercurygirl viacountingme countingme
atropina
23:59
8573 e3ba 400
A. Ciarkowska 
atropina
23:58
atropina
23:58
7870 4538 400
Reposted fromusual usual viasweetchocolate sweetchocolate
atropina
23:58
7979 6719 400
Reposted frompiehus piehus viaiamanartist iamanartist
atropina
23:57
1054 f984 400
Reposted fromsavatage savatage viaiamanartist iamanartist
atropina
23:57
0869 4476 400
Reposted fromfilology filology viaprzeblyski przeblyski
atropina
23:57
6296 0119 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viaprzeblyski przeblyski
atropina
23:57
1076 e66c 400
Reposted frompunisher punisher viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl